POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe


Siedziba Związku
 
ul. Marymoncka 34, budynek 36, pokój 36
01-813 Warszawa
tel. +48 22 835 35 87
tel. +48 22 865 10 46
kontakt od 13.03.2020 : 517 695 115
poczta@pzrugby.pl
 
 
Konto główne: 
WBK 71 1090 1014 0000 0001 3452 4075
 
Konta dla walut:
USD   PL40 1090 1014 0000 0001 3500 2358
EUR   PL89 1090 1014 0000 0001 3500 2349
GBP   PL93 1090 1014 0000 0001 3500 2374
 
Konto licencje, ubezpieczenia, szkolenia: 
WBK 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093